edebiyad Ve Sanat Akademisi
 

Üye Girişi

Duyurular
» Değerli arkadaşlarımızın ve saygın takipçilerimizin yeni yılını kutlar; yeni yılın herkese mutluluk , refah ve diğer tüm iyilikleri bahşetmesini gönülden dilerim. Şahamettin Kuzucular

» Değerli arkadaşlarımızın kurban bayramını kutlar herkse sağlık dolu nice bayramlar dileriz.

» Değerli Arkadaşlar, Çeşitli nedenlerden dolayı yazı ekleyemediğiniz sitemiz hazır hale gelmiştir. Artık yazı ve şiirlerinizi paylaşabilirsiniz.

» Lüften Sitemize Uyduruk isimler ve Nıckler ile üye olmayınız. Bu tip üyelikler silineceğinden lütfen bizi uğraştırmayınız.

» Sitemize Üye olarak Belge Yollayabilir, Kaynak ve yazar adını kullanmak kaydıyla Yöneticilerimize başvurarak kopya alabilirisiniz

»  ESA'ya üye olmayan ve ESA ya katkıda bulunmayanların YAZI indirme talepleri karşılanmayacaktır. Emege Saygı Lütfen

» ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ:Edebî yâd ederek, edebiyat ve sanat için sağladığımız kaynaklarımız ve paylaşımlarımızla,ülkemiz kültür ve sanatı adına yola çıkan bu kervana katılmanız bizleri mutlu etmiştir. hedeflediğimiz her menzilde birlikte olabilmeyi temenni ederiz sevgilerimizle...

» ESA'nın Özgün ve Akademik Yazılarını çalan Kaynak ve Yazar adı vermeyen siteler ve şahıslara telif haklarıınca dava açılacaktır. Çaldığınız yazılarımızı silin.

Mülakat - Görüşme- Nedir , Özellikleri , Türleri , Örnek Metin
Anasayfa - Edebiyat - Yazı Türleri
Genel Değerlendirme :
Yazan :ESA
24 Mayıs 2011 Salı

MÜLAKAT NEDİR?

İki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir. Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan yüzyüze görüşmedir. Bu bilgi alışverişi her zaman olmasa da genellikle planlanmıştır. İki tarafın da konuşma ve dinlemesini içerir.


Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne denir. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "görüşme" yapılabilir. Bu tür yazılar, genellikle  Gazete ve dergilerde yayımlanmak için hazırlanmaktadır. (S. SARICA - M. GÜNDÜZ, Güzel Konuşma Yazma, s. 278)

Özellikleri


Mülakat metinleri öğretici ve ufuk açıcıdır.
Alanında tanınmış kişilerle mülakat yapılır.
Alınan cevaplar, aynen ve yorumlanmadan yayımlanır.
Mülakat yazılarında; görüşülen kimsenin adı, ne işle uğraştığı, hangi amaç için kendisiyle konuşulduğu, buluşma yeri; sorular ve cevaplar; mülakat yapılan kimsenin o konu üzerindeki temel görüşü belirtilmelidir.
Cümleler açık, yalın olmalı; diyalog çizgisinden ve tırnak işaretinden faydalanılmalıdır.
Genelde söyleşmeye bağlı anlatım türü kullanılır.


Mülakat yapan kişi;


Mülakat yapacağı kişiden gö
rüşme zamanını belirlemesini istemeli,
Konuşacağı kişi ve konu hakkında bilge edinmeli, ön hazırlık yapmalı,
Sabırlı, dikkatli ve nazik olmalı,
Söz başka bir konuya atlarsa, tekrar konuyu toparlamalı ve konuya dönmeli,
Kültürü ve becerisiyle karşısındakini konuşmaya ikna edebilecek beceriye sahip olmalı,
Hep kendi konuşarak karşısındaki kişiyi sıkmamalıdır.
Görüşme yaparken ve yazarken dikkat edilecek özellikler

a)
Görüşmenin konusu ilgi çekici ve toplumsal açıdan önemli olmalıdır.

b
) Hangi alanda ya da konuda görüşme yapılacaksa, o alanın ya da konunun uzmanları seçilmelidir. Görüşme için, mümkün olduğunca birinci kaynak kişi ya da kişiler tercih edilmelidir.

c)
Görüşmeye katılacak kişi ya da kişilerle ön görüşme yapılmalıdır. Bu ön görüşmede (telefon ya da mektupla da olabilir.), görüşmenin amacı ve özellikleri belirtilmelidir. Özellikle, görüşmeye katılacak kişiye ne zaman, nerede görüşme yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir.

ç
) Görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşme başında nazik bir ifadeyle konuya giriş yapmalıdır. Örnek: "Sizi / sizleri, buraya kadar yorduğum, kıymetli zamanlarınızı aldığım için özür diliyorum. Şimdiden vereceğiniz bilgiler için size / sizlere çok teşekkür ederim." gibi.

d
) Görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşmenin sonunda da yine nazik ve kibar bir ifade kullanmalıdır. Örnek: "Verdiğiniz önemli bilgiler için size / sizlere çok teşekkür ederim." gibi.

e)
Görüşmeyi düzenleyen kişi, soracağı soruları önceden plânlamalıdır. Konunun ya da olayın bütün boyutlarını yansıtacak şekilde sorularını özenle seçmelidir.

f
) Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir. Bu nedenle, görüşme teyp ya da video kasetine alınmalı; daha sonra kasetteki ifadeler yazıya çevrilmelidir.MÜLAKAT TÜRLERİ

Bire bir Mülakat:

En çok kullanılan yöntemlerin başında gelir. Bütün mülakatların adayla bire bir ve yalnız olarak yapılması nedeniyle diyalog kurmak çok daha rahattır. Buna karşın sübjektif olması nedeniyle çokça eleştirilen bir görüşme çeşididir. Bire bir mülakatları yapanlar görüşmeyi çok iyi planlamalıdır. Görüşmeye alınacak kişinin özgeçmişi incelenmeli, zayıf ve kuvvetli yanları belirlenmeli ve mülakatta sorulacak soruların daha önceden tasarlanması gereklidir. Görüşmeyi yapanın esas amacı pozisyona en uygun adayı bulmak olduğundan adaylara karşı eşit davranmak ve soruları aynı tarz ve tavırla sormak adaleti sağlayacaktır.Panel Mülakatlar
:

Bu yöntem iki veya daha fazla görüşmecinin birlikte tek bir adayla yaptığı görüşmedir. Genelde çok sayıda eleman ve pozisyon açığı olduğunda tercih edilir. Ancak bire bir mülakatta olduğu gibi iyi bir şekilde organize edilmesi gerekir. İyi bir panel yöneticisi olduğu takdirde çok başarılı ve sağlıklı sonuçlara varılabilir.Çalışma Arkadaşları Grubu
:

Özellikle takım çalışması gerektiren işlerde kullanılan bir yöntemdir. Adayın işe alınması durumunda çalışacağı insanlarla, yani olası iş arkadaşlaryıla birlikte nasıl hareket edeceği gözlemlenir. Amaç hem adayın takım çalışmasına yatkın olup olmadığını saptamak hem de onu daha derinlemesine inceleyerek teknik bilgisini de ölçmektir. ayrıca çalışanları da eleman seçimine dahil etmek onların motivasyonunu artıracaktır. Bu açıdan da çok olumlu sonuçlar meydana getirir.


Sıralı Mülakatla
r:

Bu tip mülakatlar bire bir mülakatlara çok benzer. Tek farkı adayın değişik teknik özellik ya da becerilerinin birden fazla görüşmeci tarafından ayrı ayrı ele alınmasıdır.Değerlendirme Merkezi
:

Üç veya daha fazla adaya belli bir süre dahilinde yönetici yeteneklerini ortaya koyabilecekleri daha önceden hazırlanmış gerçeğe yakın olaylar verilir. Adaylar bir süre kişisel çalıştıktan sonra olayı birlikte tartışırlar. Değerlendirmeciler adayların her hareket ve konuşmalarını değerlendirip karara varırlar. Bu çalışma sırasında adaylara çeşitli test ve egzersizler verilebilir. uygulanması çok zor olmasına karşın çok olumlu sonuçları vardır.Telefon Mülakatları:

 
Ülkemizde hemen hemen hiç kullanılmayan bir yöntemdir. Özellikle adayların görüşme merkezinden uzakta olduğu veya çok fazla adayla görüşülmesi gerektiği zamanlarda kullanılır.Örnek Sorular ve Yanıtlar


[Daha fazla soru ve yanıt örnekleri için lütfen atölye çalışmasına katılın.]

Üniversite seçiminizdeki nedenleri nasıl belirtirsiniz? Bu üniversite size neler kazandırdı?
Örnek Yanıt:


Mezun olduğum üniversite gelişmiş teknolojik olanak konusunda önemli bir konumdadır. Bu nedenle, bu üniversiteye girebilirsem, mühendislik eğitimim için gerekli olanaklara sahip olabileceğimi biliyordum. SU, yeni olmasına rağmen, disiplinlerarası yaklaşımıyla oldukça rağbet gören bir üniversite. Bu nedenle sizin gibi şirketler bu üniversite mezunlarına daha farklı bakıyorlar. Disiplilerarası program düşünceye farklı boyutlar katıyor. Mühendis olmak yanında, çok yönlülük ve eleştirel düşünme becerileri sentez yeteneğini güçlendiriyor. Kesin karar vermeden önce üniversiteyi ziyaret ettiğim için, laboratuar olanaklarının çok iyi olduğunu gördüm ve derslerin seçkin bir akademik kadro tarafından verildiği bilgisini topladım. Mühendislik eğitiminde bu olanakların içinde yaşadım. Ayrıca, İlk iki yılda aldığım dersler ve özel projelerde grup çalışmasının önemini kavradım. Bu üniversitedeki dört yılım boyunca, 25'ten fazla proje bana takım çalışması, iletişim becerileri kazandırdı.


Bireysel bilgi toplamada mı yoksa başkalarıyla işbirliği içinde çalışırken mi daha verimli oluyorsunuz?MÜLAKAT İÇİN ÖRNEK SORULAR VE YANITLAR


ALINT
I : http://career.sabanciuniv.edu/tr/?kariyer/mulakatÖrnek Yanıt:

Bilginin geçerliliği inkar edilemez. Aynı şekilde, bir takım içerisinde çalışırken ortaya çıkan enerji de yadsınamaz. Grup içinde çalışmanın en iyi yönü, değişik bakış açılarını birleştirerek bir takım ürünü meydana getirmek. Bilgi, çalıştığınız proje içerisinde daha da etkin kullanılır hale geliyor. En verimli durum, bilgi ve takım içinde çalışmanın bir kombinasyonu olabilir, ve ben her iki alanda da kendi yeteneklerime güveniyorum.
 

Kısa dönem hedeflerinizden bahseder misiniz?
 

Örnek Yanıt:

Öncelikli hedeflerim, şirketinizin organizasyonel yapısını ve profesyonel satış tekniklerini öğrenmektir. Böylece, satış ekibinizde yer alan üretken elemanlardan biri olabilirim. Nelere ihtiyaç duyulduğunu öğrendikten sonra, kesinlikle en iyi şekilde katkıda bulunmaya çalışacağım.


Beş yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz?
 

Örnek Yanıt:

Geleceği tahmin etmek zor olsa da, beş yıl içinde çok iyi bir finans danışmanı olacağıma içtenlikle inanıyorum. Yeteneklerim sayesinde, ikinci adım olabilecek, portföy yöneticiliği hatta daha yüksek mevkilere gelebileceğime inanıyorum. Nihai hedefim her zaman için, şirket yapısında hangi mevkide olursam yeteneklerimi en üst düzeye yönelik geliştirmeye çaba göstermektir.


 İlgili Sayfalar

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com 

                    


 
       Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.
Bu Edebiyat Türüne Yapılan Yorumlar
Bu edebiyat türüne henüz yorum yapılamış...
Yazıya Edebiyat Türüne Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapınız...