edebiyad Ve Sanat Akademisi
 
Üyelik Bilgileri

Yazan : Sibel Cihan
Tarih  :29.1.2012 10:59:00
Konu : Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara?
Genel Değerlendirme :


Müze Adresi : Hisarlar Caddesi, Atpazarı / Ankara
Müze Web Sitesi : www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
Müze Ziyaret Saatleri: Pazartesi dışında her gün 1  08.30-17.30. Müzye giriş ücretlidir. Müzekart ve Müzekart+ ile bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edebilirsiniz

 

MÜZENİN YERİ VE ÖNEMİ

Müze Ankara,  Atpazarı semtinde, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısının içerisinde yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han'dır.

Başlangıçta sadece Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği müze, daha sonra diğer uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze kadar Osmanlı Devrinin bu tarihi mekanlarında kronolojik bir sırayla sergilenmektedir.

Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından verilmekte olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü 1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 müze arasından birinci seçilerek almıştır. Türkiye'de bu ödülü kazanan şu an için tek müzedir.

Müzenin Kuruluş Tarihçesi 

Atatürk’ün “Eti Müzesi” kurmak önerisiyle  diğer bölgelerdeki Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye başlanımış geniş  bir müze binası gerkmiştir.  Kültür  Müdürü Hamit Zübeyr Koşay tarafından, kullanılmaz durumda bulunan  Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Hanın onarılarak müze binası olarak kullanılması teklif edilerek bu binalar , 1938 yılından 1968’e kadar restore edilmiştir.. Bedestenin orta bölümündeki kubbeli mekanın onarımının 1940 yılında bitirilmesi ile eserler, Alman Arkeolog H. G. Guterbock başkanlığındaki bir heyet tarafından buraya taşınmıştır.  1943 yılında binaların onarımı devam ederken, orta bölüm ziyarete açılmıştır. Bu bölümün onarım projesi Y. Mimar Macit Kural, ihale sonrası onarımı ise Y. Mimar Zühtü Bey tarafından yapılmıştır. 1948 yılında Müze İdaresi Akkaleyi depo olarak bırakıp, Kurşunlu Hanın onarımı tamamlanan dört odasına yerleşmiştir. Kubbeli mekanın çevresindeki arastanın restorasyon ve teşhir projeleri Anıtlar Yüksek Mimarı İhsan Kıygı tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Beş dükkan orijinal halde bırakılıp, dükkan aralarındaki bölmeler kaldırılmış ve böylece, teşhir için geniş bir çevre koridoru elde edilmiştir. Müze yapısı 1968 yılında son şeklini almıştır. Bugün idari bina olarak kullanılan Kurşunlu Han’da araştırmacı odaları, kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve iş atelyeleri yer almakta, Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak kullanılmaktadır.


Müze Binalarının Tarihçesi ve Mimari Özellikleri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin içinde yer aldığı  Bedesten; Fatih Döneminde baş vezir Mahmut Paşa tarafından 1464 - 1471 tarihleri arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kaynaklarda Ankara sof kumaşlarının buradan dağıtıldığı yazılıdır. Yapının planı klasik tipte ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekandır.  Üstü beşik tonozlarla örtülü 102 dükkandan meydana gelen bir arasta ile çevriildir.(1) Kurşunlu Han, son araştırmalara göre Fatih Dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın İstanbul’un Üsküdar semtindeki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. 1946 yılındaki onarımda II. Murat’a ait sikkeler ele geçirilmiştir. Bu buluntular, hanın 15. asrın ilk yarısında var olduğunu kanıtlar niteliktedir. Han, Osmanlı devri hanlarının tipik plan karakterinde olup, ortada avlu ve revak sırası ile, bunları çeviren iki katlı odalardan oluşur.  Yapının batı ve güney yönlerinde yer alan bodrum katta “L” tipinde bir mimari bölüm mevcuttur. (1) Anadolu Medeniyetleri Müzesi, işte bu han ve bedesatenin içinde kurulmuştur.

Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik Çağdan başlıyarak günümüze kadar Osmanlı devrinin bu tarihi mekanlarında kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. (1) 

Ankara Polatlıdaki Gorion Müzesi, Ankarada'ki Roma Hamamı, Agustus Tapınağı ve Roma tiyatrosu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'n bağlı olan ören yerleri ve diğer müzelerdir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’da, Anadolu’nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir. Atpazarı semtinde, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han’dır.
Başlangıçta sadece Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği müze, daha sonra diğer uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bu müzede, Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir.
Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından verilmekte olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü 1997 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasından birinci seçilerek almıştır. Türkiye’de bu ödülü kazanan şu an için tek müzedir.

MÜZENİN BÖLÜMLERİ

PALEOLİTİK DÖNEM
NEOLİTİK DÖNEM
KALKOLİTİK DÖNEM
ESKİ TUNÇ ÇAĞI
ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI
ESKİ HİTİT VE HİTİT DÖNEMİ
GEÇ HİTİT KRALLIĞI
FRİG KRALLIĞI
URARTU KRALLIĞI
KLASİK DÖNEM
ANKARA SEKSİYONU

Paleolitik (Yontma Taş) Çağ (…8000) : Müzede Antalya Karain Mağarası buluntuları ile temsil edilir. Yontma Taş Çağı insanları mağara ve kayaaltı sığınaklarında barınan avcı ve toplayıcı topluluklardır. Bu insanlara ait taş ve kemik aletler bu devri belirleyen buluntulardır.

Neolitik (Cilalı Taş) Çağ (8000 - 5500) : İnsanlık tarihinde besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulmasıyla başlayan bu dönem müzede Çatalhöyük ve Hacılar gibi çağın iki önemli merkezinden ele geçen buluntularla temsil edilmektedir. Buluntular arasında ana tanrıça heykelleri, damga mühürler, pişmiş toprak kaplar, kemik tarım araçları yer alır.

Kalkolitik (Bakır-Taş) Çağı (M.Ö. 5500 - 3000) : Taş aletler yanında, bakırın işlenerek günlük hayata girdiği bu döneme ait zengin buluntular müzede Hacılar, Canhasan, Tilkitepe, Alacahöyük ve Alişar‘ dandır.

Eski Tunç (Maden) Çağı (M.Ö. 3000 - 1950) : M.Ö. 3. binin başlarında Anadolu’ da yaşayan insanlar, bakıra kalay katarak tunç elde etmişler, tuncun yanı sıra devrin bilinen bütün madenlerini dökme ve döğme tekniğiyle olağanüstü bir ustalıkla işlemişlerdir. Alacahöyük kral mezarlarından çıkarılan değerli madenlerden yapılmış, görkemli ölü hediyelerinin yanında Hasanoğlan, Mahmatlar, Eskiyapar, Horoztepe, Karaoğlan, Merzifon, Etiyokuşu, Ahlatlıbel, Karayavşan, Bolu, Beycesultan Semahöyük, Karaz-Tilkitepe buluntuları zengin bir Eski Tunç koleksiyonu olarak sergilenmektedir.

Hititler (M.Ö. 1750 - 1200) : M.Ö. 2. binde Anadolu’ da ilk siyasi birlik Kızılırmak kavsı içinde Hititler tarafından kurulmuştur. Başkentleri Boğazköy (Hattuşaş) ile birlikte İnandık, Eskiyapar, Alacahöyük, Alişar, Ferzant, zengin buluntu veren Hitit merkezleridir. Kabartmalı, boğa biçimli kaplar, pişmiş toprak eserler, devlet arşivine ait tabletler, kral adı baskılı mühürler dikkati çekmektedir.

Frigler (M.Ö. 1200 - 700) : M.Ö. yaklaşık 1200 yıllarında Balkanlar üzerinden gelen Frigler, merkezleri Gordion şehri olmak üzere Orta Anadolu’ da egemen olmuşlardır. Gordion tümülüslerinden ve örenyerinden çıkarılan eserler Frig sanatının en güzel örnekleridir.

Urartular (M.Ö. 1200 - 600) : Altıntepe, Adilcevaz, Kayalıdere, Patnos, Van, Çavuştepe gibi merkezlerde mimarlıkta ve madencilikte ileri bir düzeye ulaşan Urartular, Doğu Anadolu’ da Friglerle çağdaş olarak yaşamışlardır..

Geç Hititler (M.Ö. 1200 - 700) : Hitit İmparatorluğu’ nun yıkılmasından sonra Hititlerin bir kısmı güney ve güney-doğu Anadolu’ da şehir devletleri kurarak Geç Hitit Beyliği dönemini yaşamışlardır. Malatya-Aslantepe, Kargamış, Sakçagözü önemli Geç-Hitit yerleşmelerini temsil ederler

M. Ö. 1. binin yarısından başlayarak Yunan, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait altın, gümüş, cam, mermeri bronz eserler ve ilk paradan başlayarak günümüze kadar madeni paraları da içine alan koleksiyonlar müzede nadir kültür varlıklarını temsil ederler. (2- 3) 


MÜZEDEKİ TAKILAR

Müzede saergilenen ürünler arasında en dikkat çeken eşyaların başında takılar gelmeketdir. Yurdun çeşitli yerlerindeki çeşitli kazı alanlarından ve ören yerlerinden derlenen takılar bu müzede bir araya getirilmiş ve çeşitli kategorilere ayrılarak teşhir edilmektedir.

Baş Takıları
Boyun Takıları
El-kol Takıları
Giysi Takıları
Ölü Takıları
AynalarKAYNAKÇA
  • http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/ana-sayfa/1-54417/20120504.html
  • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43368/ankara---anadolu-medeniyetleri-muzesi-mudurlugu.html
  • gezikolik.com/tr/Tarih_Kultur/Genel_Bilgiler/Turkiye/Ankara_Anadolu_Medeniyetleri_Muzesi_TARIHI/e_8083.aspx
  • http://www.turkish-media.com/forum/topic/183676-ankara-anadolu-medeniyetleri-muzesi/
   
  
 [img]http://www.nizip.com/gallery/files/1-karkams_mzedklr.jpg[/img] 

Gönderilen Fotoğraf   Gönderilen Fotoğraf 

Resim Alıntı: 
turkish-media.com/forum/topic/183676-ankara-anadolu-medeniyetleri-muzesi/ 

Gönderilen Fotoğraf    Gönderilen Fotoğraf 

Resim Alıntı:  turkish-media.com/forum/topic/183676-ankara-anadolu-medeniyetleri-muzesi/  

Gönderilen Fotoğraf   Gönderilen Fotoğraf 

Resim Alıntı:  turkish-media.com/forum/topic/183676-ankara-anadolu-medeniyetleri-muzesi/ 


       Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Konuya Verilen Cevaplar

Cevap Yaz
Değerlendirme Puanınız : Lütfen bu paylaşımı değerlendiriniz