10

saniye içerisinde yönlendirileceksiniz. Eski site için Tıklayın

edebiyad Ve Sanat Akademisi
 

Üye Girişi

Duyurular
» Önemli Duyuru : 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında (7 gün) gerçekleşecek organizasyon için 12 mozaik sanatçısına ihtiyaç vardır. 12 mozaik sanatçısının 7 günlük hizmet etme fiyatı ile Şahamettin KUZUCULAR ( s_kuzucular@hotmail.com ‘a başvurması rica olunur.

» Değerli şair , yazar, sanatçı ,akademisyen, öğretmen ve öğrenci kullanıcılar! Hizmet, paylaşım ve iletişim kalitemizi çoğaltmak , teknik yönden de güncel olabilmek amacıyla yeniden tasarlanan sitemiz, yeni teması ile hazır hale gelmektedir. Yazı, şiir ve üyelikleriniz yeni sitemize taşınmıştır. Üç gün içinde mevcut sitemiz sizi yeni siteye yönlendirecek paylaşımlarınızı da yeni sitemizde yapacaksınız. Yeni sitede İlave özellikler a) Yeni site ile üyelerin paylaşım, iletişim ve etkileşimlerini her yönden çoğaltmak hedefimiz olacaktır. Buna uygun teknik özellikler çoğalmış , gayretimiz de bu yönde olacaktır. b) Ücretsiz olarak : Kitap ve dergilerinizi , sergi, etkinlik, ilan, ( Ölüm, doğum günü vb) , yarışma, forum, sempozyum, ödül vb duyurabileceksiniz. c) Ressam, Hattat, minyatürcü ve heykeltraşlar vb ürünlerini SANAT GALERİSİ bölümünde albümler halinde paylaşabilecek, kendilerini ve ürünlerini tanıtabileceklerdir. d) Öğrenci ve öğretmenlerimiz FORUM bölümünde Türkçe, Edebiyat, Dilbilim, Tarih dersleri ile ilgili sınav sorularını, yıllık ders planlarını, zümre , toplantı vb tutanaklarını , konuları , derslerle ilgili soru ve cevapları paylaşabilecektir. e) ŞİİRİSTAN bölümünde Divan, halk, çağdaş , tasavvufi alfabetik sıralı şairlerimizin şiirini şiir adı ile bulabilecektir. f) Yeni sitenin ana sliderinde , kitap, yayın, etkinlilk, duyuru , reklam vb paylaşabileceksiniz. g) Yazı ve şiirlerinize daha çok okur bulmaya odaklı bir çok uygulama gelmiştir. h) Yeni sitenin yazı ekleme editörü türkçe açıklamalı ve daha işlevseldir.

» Pek Yakında Piramit Bilişimle çalışmaya başlıyoruz. Markalaşamak yolunda adım adım ilerleyen Piramit Bilişim, Hazırlamakta olduğu yepyeni Edebî yâd ve sanat akademisi sitesi ile umarız ki hedefine ulaşacaktır. ÜLKEMİZİN EN SEÇKİN KÜLTÜR VE EDEBİYAT sitesi olarak bunu gönülden diliyoruz. Değerli içerikler imiz ile PİRAMİT BİLİŞİMİN teknik desteği sayesinde bakalım birlikte neler başaracağız.

» Kutlu hizmetlerimizi takip eden saygıdeğer okur sanatçı, araştırmacı , öğrenci, akademisyenler kullanıcılar ve değerli paylaşımcılarımızın Kurban bayramanı kutlar, Mevla’dan dualarının ve ibadetlerinin kabulunu niyaz ederiz.

» Kullanıcılar, üyeler ve tüm dostlarımızın Breaat Kandilini kutlar dualarının kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ederiz.

» Değerli arkadaşlarımızın ve kullanıcıların Miraç Kandilini kutlar dualarının kabulunu dileriz.

» Değerli Kullanıcılar Edebiyat ve Sanat kategorilerimiz üyelere kapalı olduğundan araştırmacılar da incelemelerini paylaşamamaktadır. Bu yüzden dileyen akademisyenlere yazı paylaşabilmeleri için yetki verilecektir. Yetki isteyen araştırmacılarımızın yetki için başvurmalarını rica ediyorum. Şahamettin Kuzucular

» Lüften Sitemize Uyduruk isimler ve Nıckler ile üye olmayınız. Bu tip üyelikler silineceğinden lütfen bizi uğraştırmayınız.

» Sitemize Üye olarak Belge Yollayabilir, Kaynak ve yazar adını kullanmak kaydıyla Yöneticilerimize başvurarak kopya alabilirisiniz

»  ESA'ya üye olmayan ve ESA ya katkıda bulunmayanların YAZI indirme talepleri karşılanmayacaktır. Emege Saygı Lütfen

» ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ:Edebî yâd ederek, edebiyat ve sanat için sağladığımız kaynaklarımız ve paylaşımlarımızla,ülkemiz kültür ve sanatı adına yola çıkan bu kervana katılmanız bizleri mutlu etmiştir. hedeflediğimiz her menzilde birlikte olabilmeyi temenni ederiz sevgilerimizle...

Rubai'nin Konusu, Özellikleri ve Rubai Örnekleri
Anasayfa - Yazılar - Makale
Genel Değerlendirme :
Ekleyen : Şahamettin Kuzucular Yazar :Şahamettin Kuzucular
Diğer Yazı Kategorileri: Deneme    Söyleşi    Mektup    Masal    Anı Hatırat    Eleştiriler    Öykü    Yabancı Roman Özetleri    Çocuk Edebiyatı    Edebiyat Terimleri Mazmunlar   
10 Aralık 2012 Pazartesi

bu eser 18-10-2013 tarihinde günün yazısı seçilmiştir

Gazel: Tanımı, Türleri, Özellikleri ve Örnekleri
Kaside: Konusu, Özelliği, Örnekleri, Türleri, Bölümler
Tuyug Anlamı Konusu Özelikleri ve Tuyug Örnekleri
Divan Edebiyatı Nazım ve Nesir Türleri
Üslup Nedir. Divan Edebiyatında Sade , Orta, Süslü- Âli- Üslup
Divan edebiyatı Nesir Türleri ( Genel açıklamalar)
Divan Şairleri ve Yazarları İsimleri Listesi

RUBAİ


Fars edebiyatından geçen ve bir başka adıyla dübeyt (iki beyit) diye anılan Rubai, Anadolu şiirinde 16. yüzyıla kadar yaşayan tuyuğ nazım türünün benzeridir. Rubai  Fars edebiyatında oluşmuş, Türk ve Arap Edebiyatına da İran-  Fars-  edebiyatından girmiştir.

Rubai, kısa şiirlere mahsus olan  özlü  söz ve nükte yoğunluğu ile yazılması gereken bir şiirdir. Nükteli olmak, son derece özlü ve yoğun anlamlar taşımak zorunluluğu doğuran bir tür olarak özel bir yere sahiptir.  Rubailer tek bir dörtlüğe yoğun anlamlar, nükteler, söz sanatları ve anlam oyunları yükleyen bir Divan Edebiyatı Nazım Türü haline dönüşmüştür. Rubai yazmanın zorluğu da buradan gelir. Rubailer çok dikkat isteyen bir tür olduğundan rubai yazmak yoğun düşünmeyi, çarpıçı ifade etmeyi, bir dörtlüğe pek çok anlamı sığdırmayı gerektirir. Tüm bu özellikleri bir arada bulundurmak oldukça zordur. Rubailer, bu özellkleri dolayısıyla  eski edebiyatın en seçkin nazım türleri arasında yer almıştır.

Rubailerde genellikle ilk iki dize, son iki dizede vurgulanacak olan mesaj, nükte ve anlam oyununa hazırlık dizeleri şeklindedir. Rubainin vurucu  nükteleri veya anlam oyunları son iki dizede ortaya çıkar. Rubainin bu özelliği TÜRK HALK ŞİİRimizdeki  Manilere benzer.

Rubai, ARUZ ÖLÇÜSÜyle yazılır. Birimi 4'lüktür. 4 dizelik (mısralık) bir Divan Edebiyatı Nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler KAFİYELİ, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adı verilir. [1] Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur. Rubailer birinci mısralarındaki ilk cüz’ü göz önünde bulundurularak ikiye ayrılır. Çünkü rubailerin ilk mısralarının cüzleri, ya Mef’u lün, ya da Mef’u lü ile başlar. Mef'ûlü cüz’ü ile başlayan 12 kalıba "ahreb", mef'ûlün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da "ahrem" denir. [2] Kalıpların sonu "fâül" ya da "fa" birimiyle biter. Türk Divan Şiirinde daha çok ahreb kalıpları kullanılmıştır.[3] Türk şiirinde ahrem kalıplarının hepsi değil, en ahenkli olanları kullanılmıştır.

Rubai’nin kıta ve dörtlüklerden ayrı bir tür olarak kabul edilmesi rubainin yazıldığı vezinlerin rubai’ye özel olmasındandır. Yani rubai’nin kendine özgü vezinleri vardır ve rubai,  bu vezinlerle yazılır. Esasında bu kural divan edebiyatının kalıpçılık anlayışı içinde şekillenmiştir. Günümüzde rubai yazılmak istenirse illaki rubainin kalıpları içerisinde kalınacak diye bir şart gözetilmeyecektir. Fakat Divan şairleri rubaiyi bu şekilde düşünmüşler ahreb ve ahrem kalıpların dışında  rubai yazmaya heves etmemişler; ve aruzun  farklı  kalıplarıyla rubai yazmamışlardır.

Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” denir.[4] [5]

               Rubai-i Musarra Örneği:

Luft ile şem’i ümîdimi rûz eyle
İkbâlimi  tevfîk ile firûz eyle
Leylâ gibilafzımı dil- efrûz eyle
Mecnûn gibi nazmımı çiğer-sûz eyle                                     
                                      Fuzuli

Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir.  Bu bakımdan rubailerde şairlerin mahlaslarına  rastlamak  çok da mümkün değildir.  Rubailer mürettep divanlarda olması lazım gelen  nazım türlerindendir. Fakat rubai konusunda ustalaşan şairler rubailerini ayrı bir eser oalrak da verebilirler.  Divan Şairlerinin divanlarının sonunda rubailer de sıralanır. Şairler diğer şiirlerini divanlarında toladıktan sonra divanlarının sonunda rubailer için ayrı bir bölüm açarlar ve rubailerini rubaiyyat başlığı altında sıralarlar.

Rubai  türünün en büyük şairi  tartışmasız olarak i Ömer Hayyam’ kaabul edilmektedir.  Arap edebiyatında ise Ömer İbn’ül Fârid önemli bir rubaicidir. [6]

Türk şiirinde de oldukça başarılı rubai örnekleri verilmiştir. Fuzuli, Azmizade Halleti, Kara Fazlı  Rybai türünde başarılı olan şairlerimizdir. Tuyug türünde eserler vermiş olmasına rağmen  Tuyugları da bir tür rubai kabul edersek Kadı Burhaneddin enfes tuyug örnekleri vermiş bir şairimizdir.

Rubai tek dörtlükten ibaret bir nazım şeklidir. Fakat Rubai kalıpları ile gazel örnekleri de yazılmıştır. Şeyhülislam Yahya’nın böylesi bir denemesi vardır.

Edebiyatımız ilk rubaileri Mevlana'nın Farsça yazdığı felsefi rubailerle tanımaya başlamıştır. Kara Fazlı, FUZULİ , Azmizade HaletiNEFİ, Divan Şiirİmizde rubaileri ile de dikkat çeken şairlerdir. Bu türde en verimli Türk Şairi Azmizade Haleti olmuştur. Azmizade Haleti  yazdığı bin kadar rubai ile en büyük Osmanlı rubai şairi olarak tanınmıştır. Öyleki kimi tezkireciler Azmizade Haleti'yi dünyaya rubaai yazamak için gelen bir şair olarak tanımlamışlardır. ( Bkz: Azmizade Haleti: Hayatı Edebi Yönü, Şiirleri (17.yy)

Türk edebiyatında Mevlana’nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün Divan Şiirinde hızla yayılmasına neden oldu. Kara Fazlı, FUZULİ   16.Yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler. ’nda  17 Yüzyıl Divan Şairleri için rubainin altın çağı oldu. Azmizade Haleti, yazdığı bin kadar rubai ile "en büyük Osmanlı rubai şairi" olarak tanındı. Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır. Arif Nihat Asya ise rubailerini "Rubaiyyat-ı Arif " adlı eserinde yer almıştır. NAZIM HİKMET , Arif Nihat Asya, Atilla İlhanYAHYA KEMALÜmit Yaşar Oğuzcan,  Rubai üzerinde örnekler veren çağdaş  şairlerimizdir.

 

EY KÖR!.. - ÖMER HAYYAM

Ey kör!Bu yer, bu gök, bu yıldızlar,boştur boş![7]
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!

                                                            Ömer Hayyam

Rubainin Özellikleri:

1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.  Her dizesi aynı kafiyede olan rubailere  Terane denir.
2. Rubailerde aşk, şarap, eğlence, nükte,  hayattan çıkarılan anlık ironiler  ve hayat felsefesi, tasavvuf, çarpıcı fikirlere dayanan tespitler ve ölüm gibi çeşitli konular işlenir.
3. Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.
4. Rubaide ilk iki dize, son iki dizede vurgulanacak olan nükte, ironi,  fikir veya çarpıcı düşüncenin  hazırlayıcısıdır. Asıl  düşünce 3. veya 4. dizede verilir.
5. Genelde mahlassız şiirlerdir.
6. Diğer divan şiiri nazım biçimleri gibi özel ve sabit konuları yoktur. Fakat şekil özelliği ve kalıpları sabit ve değişmeyen şekildedir

 

 [1] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973

[2] http://tr.wikipedia.org/wiki/Rubai

[3] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973

[4] http://tr.wikipedia.org/wiki/Rubai

[5] Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973

[6]  Tahir’ül  Mevlevi, Edebiyat Lüğati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1973

[7] http://www.e-sehir.com/siirler/siir2845.html#.UMXBEKypm0I


RUBAİ ÖRNEKLERİ


Seni aramaktan dünyanın başı dertte;
Zengine de göründüğün yok, fakire de;
Sen konuşursun da biz sağır mıyız yoksa,
Hep kör müyüz, sen varsın da görünürde.
                                             Ömer Hayyam

En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen;
İyilik seven kötülük edemez zaten.
Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur:
Düşmanınsa dostun olur, iyilik edersen.
                                             Ömer Hayyam

Sevgiyle yuğrulmamışsa yüreğin
Tekkede, manastırda eremezsin.
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin, cehennemin üstündesin.
                                     Ömer Hayyam


Bilmem kime yahut neye uyduk gittik
Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik
Erbâb-i zekâ riyayi mezhep bildi
Bizler dili divâneye uyduk gittik

                                     YAHYA KEMAL

Ya Rab dilimi sehv-ü hatâdan sakla
Endîşemi tezvîr-ü riyâdan sakla
Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem
Tan'ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla
                                           NEFİ


 GENÇLİK BİR KİTAPTI OKUDUK -

Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti;
Canım bahar geçti çoktan, kış şimdi.
Hani sevincin, o cıvıl cıvıl kuş?
Nasıl, ne zaman geldi, nasıl gitti?
                               ÖMER HAYYAM


Bir kalb ki onun sevmesi, aldanması yok.
Tutkunluğu yok, bir güzele yanması yok.
Bin kez yazık olsun sevisiz bir yüreğe,
Aşksız geçecek günlerin faydası yok

                               ÖMER HAYYAM


Arkadaş dünya için boş yere üzülme
Şu hurda dünya için gereksiz yere üzülme
Var olan zaten geçti yok da ortada yok
Şen ol  da var için, yok için üzülme
                                        ÖMER HAYYAM


Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim
                               Azmizade Haleti

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin
Tekkede, manastırda eremezsin
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin cehennemin üstün desin

                             ÖMER HAYYAM

Adil davranmadıktan sonra
Hacı hoca olmuşsun kaç para
Hırka, tespih, seccade... ama
Tanrı kanar mı bunlara

                              ÖMER HAYYAM

 İlgi Duyduğunuz Başlığı Tıklayın

Şair ( Şuara)Tezkirelerimiz-BilinenTüm Tezkirelerimiz
16 yy'a Kadar, Osmanlı'da bilim,( Bilginler, Seyehatnameler
Osmanlı Tarihçileri ve Tarih Konulu Eserleri
Gazavatname: Konuları, Özellikleri, Türleri, Örnekleri
SİLSİLENAME NEDİR,TÜRLERİ VE AÇIKLAMALAR
Tüm Yönleri İle Menakıpnameler
VELAYETNAME (Hacı Bektaş ve Piri Baba )
Sefaretname Nedir, Başlıca Sefaretnameler ve Özetleri
Divan Şiirinde Aşk ve Beşeri Sevgili
Kadın Divan Şairleri
Divan Şiiri Tarzları, Hikemi Tarz, Sebk-i Hindi, Türkî Basit
Divan Şiirimizi Kuran Şairlerimiz ,Divan Şiirinin Oluşması
Divan Edebiyatına Etki Eden Farisi Öğeler ve Mazmunlar
Divan Şiirindeki Arabi Kaynaklı Mazmunlar ve Etkiler
Arap ve Fars Kültürü Dışındaki Divan Şiiri Mazmunları


       Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.
Bu Yazıya Yapılan Yorumlar
Sermin Gür   (0 kişi beğendi.)
18 Ekim 2013 / 12:00 / 12:00
Puan :

değerli paylaşımı için hocamıza teşekkürlerimizle

Güler TURAN   (0 kişi beğendi.)
18 Ekim 2013 / 17:44 / 17:44
Puan :

Sayın Hocam, _bilgilerimizi yenilemek adına_ bu çok yararlı paylaşım için sonsuz teşekkür ediyorum... Ömer Hayyam başlı başına bir ekol...

Yazıya Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapınız...